عکس ؛ امیدها خوشحال تر از همیشه به سمت توکیو۲۰۲۰
عکس ؛ امیدها خوشحال تر از همیشه به سمت توکیو۲۰۲۰
تمرینات تیم امید در دوحه با وجود سنگینی با نشاط دنبال می شود و امیدها مهیای بازی دوستانه با قطر می شوند. مسابقه ای که آخرین بازی دوستانه تیم امید پیش از حضور در تایلند خواهد بود.

اینبار اردوی تیم امید تفاوتی که با گذشته دارد، روحیه پر نشاط بچه هاست. در حالی که بازیکنان تیم امید در روزهای حضور در دوحه تمرینات سخت و طاقت فرسای بدنسازی را پشت سر می گذارند. تمریناتی که فشار زیادی بر بازیکن وارد می کند و نایی باقی نمی گذارد. بهترین تصمیم در چنین روزهایی تلفیق تمرینات بدنسازی با تمرینات شاد و روحیه آور است که این کار به خوبی در تمرینات امیدها انجام شده است.

حمید استیلی که خود یکی از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران بوده به خوبی می داند آمادگی روحی و روانی به اندازه آمادگی جسمانی و آمادگی تاکتیکی در نتیجه گیری تاثیرگذار است. با توجه به اینکه امیر حسین پیروانی دستیار حمید استیلی استاد بدنسازی در دانشگاه است، تصور می شود تیم امید از نظر بدنی به خوبی برای بازی های پیش رو که انتخابی المپیک است، آماده شود. در چنین روزهایی لب های خندان و بشاش بازیکنان تیم امید می تواند باور صعود را به همه القاء کند. شاگردان حمید استیلی با این روحیه بطور حتم برای انجام بازی های سخت آماده اند و در چنین شرایطی شانس صعود به حداکثر خواهد رسید.

گفتنی است تیم امید در انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو با تیم های کره جنوبی، ازبکستان و چین همگروه است.

تمرینات امیدها

تمرینات امیدها