بیلد: کیمیا علیزاده برای آلمان مبارزه می‌کند
بیلد: کیمیا علیزاده برای آلمان مبارزه می‌کند
مهاجرت ورزشکاران و مدال‌آوران ایرانی به خارج از کشور موج نگران‌کننده‌ای به راه انداخته و باید منتظر ماند و دید مسوولان کشورمان چه فکری برای این بحران بزرگ خواهند داشت.

ورزشکاران و مدال‌آوران ایرانی ؛ براساس ادعای نشریه بیلد، کیمیا علیزاده تنها زن مدال‌آور ایران در المپیک، می‌خواهد برای کشور آلمان بازی کند. علیزاده پس از ترک ایران به هلند رفت و در روزهای اخیر از مسوولان ورزش ایران به شدت انتقاد کرده بود.

مهاجرت مدال‌آوران ایرانی به خارج از کشور موج نگران‌کننده‌ای به راه انداخته و باید منتظر ماند و دید مسوولان کشورمان چه فکری برای این بحران بزرگ خواهند داشت.