در قبال AFC خطای محاسباتی نکنید!
در قبال AFC خطای محاسباتی نکنید!
گناه‌مان چیست و گناه آنان چیست؟ چرا مجامع بین‌المللی در زمینه ظلم‌ستیزی کمتر همراهی می‌کنند؟!

با شعارهای حماسی و واکنش‌های احساسی در قبال تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر عدم میزبانی تیم های ایرانی کار را خراب تر از این نکنیم! دیپلماسی را فعال کنیم و از نام بردن اسم کشورها به این دلیل که سبب ساز چنین فضایی هستند پرهیز کنیم چرا که سال هاست هر گاه مشکلی به وجود می‌آید پای شرق و غرب و یا یکی از کشورهای منطقه را به وسط می کشیم و خود را عاری از هر گونه خطا می دانیم!

اگر فلان کشور مسئول به وجود آمدن چنین مشکلی است چرا با آنان مذاکره نمی کنیم و نامه‌نگاری ها به کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین فیفا است اگر آنان از چنین قدرتی برخوردار هستند بنابراین قدرت به چالش کشیدن بازی های بعدی شان را نیز دارند بنابراین شایسته است که از طریق دیپلماسی پنهان به حل و فصل چالش پیش رو گام برداشت!

موضع گیری عراقچی به معنای پیام رسمی دیپلماسی ایران است و موضع‌گیری‌های اینچنینی واکنش‌های پیدا و پنهان را به همراه خواهد داشت؛ هنر سیاست به این است که جنگ را به صلح تبدیل کند رجز خوانی های بیش از اندازه خاصیت خود را از دست می‌دهد و برای جامعه درون هم خسته کننده خواهد شد و این سئوال به وجود می آید چطور و چگونه  امکان تهدیدهای متفاوت در عرصه های گوناگون را فراهم آورده ایم؟!

گناه‌مان چیست و گناه آنان چیست؟ چرا مجامع بین‌المللی در زمینه ظلم‌ستیزی کمتر همراهی می‌کنند؟! چطور و چگونه باید بود که از چاله به چاه نیفتیم؟ مردم به واسطه فناوری و تکنولوژی دنیا را می‌بینند و می‌شنوند و توامان داخل را هم می‌بینند و می‌شنوند و مهم‌تر اینکه در واقعیت هم زندگی دارند بنابراین واکنش ها به گونه‌ای نباشد که بعد اجبار به عقب نشینی در فضای موضع گیری‌ها  به وجود آید!

فراموش نشود هوشمندی به این است که با عقلانیت و به دور از هیجان هم بازی‌خوانی کنیم و هم اینکه خودمان درست بازی کنیم! به عنوان مثال شاید بهانه آنان این باشد که شرکت‌های هواپیمایی از سفر به ایران امتناع دارند بنابراین در برابر هر گونه دلیل منطقی و غیر منطقی، وزارت ورزش و جوانان باید با منطقی که پشتوانه حمایتی درونی و بیرونی دارد به دنبال فرصت‌سازی از این تهدید باشد!

امید فراغت-وبسایت فوتبالکده