شهریار باید از سرمایه‌اش مراقبت کند!
شهریار باید از سرمایه‌اش مراقبت کند!
این روزها خبر از بازگشت علی دایی به میدان ملی است؛ شخصیتی که بارها به دلیل قرارگرفتن در کنار مردم مورد غضب قرار گرفته است و باج‌ندادن‌های او سبب شده‌است تا بسیاری چشم دیدن او را نداشته‌باشند.

این روزها خبر از بازگشت علی دایی به میدان ملی است؛ شخصیتی که بارها به دلیل قرارگرفتن در کنار مردم مورد غضب قرار گرفته است و باج‌ندادن‌های او سبب شده‌است تا بسیاری چشم دیدن او را نداشته‌باشند.

این روزها حال و احوال مردم خوب نیست! اقتصاد بیمار است! فرهنگ از اصل و نسبش دور افتاده و سیاست ورزیده می‌شود اما نه برای همه!

اقلیتی کیف‌شان کوک است اما کَبک اکثریت خروس نمی‌خواند و خروس‌هایی که خروسیت‌شان به خاطر آب و نان دچار دگردیسی عمیق شده، تبدیل شده‌اند به آوازه‌خوان اندک جماعتی که نان و آب را آنان تقسیم می‌کنند.

پیوسته در حال مبارزه و همواره به مُشت‌های گره کرده‌ای دلخوش بودیم اما مُشت‌ها باز شده و گِره های کور بیشتری سر راه مان قرار گرفته است.

سرمایه‌های اجتماعی آب رفته‌اند و  اگر امثال  علی دایی را هم از دست بدهیم دیگر چه می‌ماند برای من و تویی که شنونده‌های مان را از دست داده‌ایم و در  فضای دو قطبی حاصل شده از کنار چراغ های خاموش عبور می کنیم و امید به اندک شمع های روشن داریم که از چاله به چاه نیفتیم!

اگر شمع ها را فوت کنند؛ در تاریکی امثال علی دایی هم گُم خواهند شد! آقای دایی اگر قرار است به میدان بیایید لطفا نماینده مردم باشید! با متر مردم محاسبه کنید تا گول تان نزنند.

تلاش کنید اعتبارتان را برای مردم هزینه کنید چرا که این مردم هستند که به این جغرافیا یعنی وطن اصالت داده‌اند.

آقای دایی زمان شناس باشید و به ابعاد پیدا و پنهان موجودیت اکنون بیش از گذشته اندیشه کنید و بعد پا به میدان بگذارید.

امید فراغت-وبسایت فوتبالکده