دروغ های فوتبالی، چهره ی زشت این روزهای ورزش
دروغ های فوتبالی، چهره ی زشت این روزهای ورزش
دنیای امروز فقط با ارتباط های صحیح اداره می شود و عزت و منافع ملی در صلح و آشتی و نه جنگ و قهر میسر می شود. امروز هم چون همیشه منطق راه گشای ما ست. منطقی که سخن از احترام و ارتباط و خردورزی می کند چیزی که سالها است ما آن را با دروغ و قهر و نابخردی جایگزین کردیم و ندانستیم دروغ بزرگ زشت ترین از انواع کذب است و در آموزه های چند هزار ساله دروغ را چون خشکسالی و نابودی باید می دانستیم.

دو تصویر در فضای مجازی می تواند تفاوت حکایت هایی که در دیار ما نقل می شوند و آن چه در جهان رخ می دهد را به خوبی نمایان کند. به تصویر انتهای متن دقت کنید؛ در تصویر چپ یک نما از تیم بارسلونا که سال جدید چینی ها را به آنها تبریک می گوید و در تصویر سمت راست قابی است که توسط عده ای از کاربران فضای مجازی ساخته شده است و نشان از وابستگی کنفدراسیون فوتبال آسیا به سعودی ها می داد.

در تصویر اول قصه اتحاد و درایت و دیپلماسی و عزت را نشان می دهد و در تصویر دوم بهانه جویی و شعار زدگی و دروغ و توهم وجود دارد و به واقع نشانی از تفاوت هایی دارد که بین مردان تصمیم گیرنده ورزشی ما و مسیولین جاهایی که منافع ملی و عزت را نه در شعار که در شعور می بینند را نشان می دهند.

حکایت واقعی از زبان مهدی مهدوی کیا یکی از بزرگترین اسطوره های های تاریخ فوتبال ایران به خوبی بیان شد. او می گوید:

” گفتن این که در هیچ جا و هیچ قدرت و نفوذی نداریم برای مردم قابل درک تره امان از دروغ و فرافکنی که در همه جای مملکت رخنه کرده “

کلمه دروغ که از زبان موشک فوتبال ایران زده می شود ناخود آگاه من را به یاد استراتژی دروغ بزرگ روزگار هیتلر می برد. که می گفت:

” قانون این است که هیچ‌وقت نگذارید مردم دلسرد شوند، هیچ‌وقت خطا و تقصیری را نپذیرید، هیچ‌وقت تصدیق نکنید که دشمن ممکن است صفت خوبی داشته باشد، هیچ‌وقت جایی برای جایگزین باقی نگذارید، در آن واحد روی یک دشمن متمرکز شوید و تقصیر هر اتفاق بدی را بر گردن او بیاندازید. مردم دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می‌کنند و اگر دروغی را مکرراً تکرار کنید، دیر یا زود آن را باور خواهند کرد”

البته این استراتژی چندان هم موثر نبود. چرا که:

۱/هیچ ملتی قرار نیست همواره به دروغهایی که مرتبا تکرار می شوند اعتماد کنند.
۲/ نمی توان همواره و همیشه یک دشمن فرضی را متهم و خود را عاری از هر خطا شمرد.
۳/هیچگاه نمی توان به همه ضعفها لقب قدرت داد.
و شاید مهمترین این است که مردم همواره از دروغهایی که به آنها گفته می شود دلگرم نمی شوند.

دنیای امروز فقط با ارتباط های صحیح اداره می شود و عزت و منافع ملی در صلح و آشتی و نه جنگ و قهر میسر می شود. امروز هم چون همیشه منطق راه گشای ما ست. منطقی که سخن از احترام و ارتباط و خردورزی می کند چیزی که سالها است ما آن را با دروغ و قهر ونابخردی جایگزین کردیم و ندانستیم دروغ بزرگ زشت ترین از انواع کذب است و در آموزه های چند هزار ساله دروغ را چون خشکسالی و نابودی باید می دانستیم.

وابستگی کنفدراسیون فوتبال آسیا به سعودی

تورج عاطف-وبسایت فوتبالکده