کاش مدیران پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهرخوردرو از جامعه عذرخواهی کنند
کاش مدیران پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهرخوردرو از جامعه عذرخواهی کنند
مدیران پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهرخوردرو از جامعه عذرخواهی کنند و بیاموزند که با هوچی گری های کلامی نمی شود با ادبیات نظام بین‌الملل ورزش مواجه شد.

پدر بزرگم می گفت گلو هفت بند دارد اگر قرار است حرفی بزنید ابتدا آن را مزه مزه کنید بعد بزنید! مدیران پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهرخودرو به صورت احساسی و طوطی وار به گونه ای در قبال تصمیم AFC موضع مشترک گرفتند که صاحبان قدرت سخت هم به این شکل موضع گیری ندارند!

سخن گفتن و واکنش نشان دادن هم آداب دارد و زمان رجزخوانی‌های بدون پشتوانه به پایان رسیده است اگر آداب دیپلماسی را ندانیم از چشم جامعه خواهیم افتاد.

مردم امروز به مانند گذشته دسترسی شان به اخبار و اطلاعات محدود نیست بر همین اساس باید متناسب با خرد عمومی جامعه سخن گفت دوره اظهارات بی‌محتوا تمام شده است و روابط از حالت عمودی به افقی تغییر یافته است و کلام و گفتار ثبت خواهد شد و هر گونه واکنشی به حساب جامعه گذاشته می‌شود بنابراین وقتی در برخی موضوعات ملت مانند شما اندیشه ندارند لطفا زبان در کام بگیرید و بهترین روش سکوت است.

یک معادله ریاضی را باید با زبان ریاضی پاسخ گفت! پاسخ منطق زبان منطق است اینکه در پاسخ به هر چالشی از زبان شعار و رجزخوانی استفاده شود نشان دهنده عدم توجه به واقعیت‌ها و منطق نظام بین‌الملل است؛ نتایج گواه عملکردهاست و باید با خردورزی، محبوب هواداران و طرفداران و همین طور مقام بالادستی شد.

شعاربافی و شعارسازی و به تعبیری مجیزگویی بی منطق در هر واقعه‌ای یک نوع عدم رعایت شان مردم و همین‌طور مقام بالادستی است!

با پول مردم به سفر می روید و نتیجه همانی می شود که AFC قبلا اعلام کرده بود و برای توجیه افکارعمومی می گویید خدا را شکر میزبانی تیم ملی فوتبال گرفته نشد! ملت را چه فرض کرده اید؟ چرا احترامی برای خرد عمومی جامعه قائل نیستید؟

مدیران پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهرخوردرو از جامعه عذرخواهی کنند و بیاموزند که با هوچی گری های کلامی نمی شود با ادبیات نظام بین‌الملل ورزش مواجه شد.

امید فراغت-وبسایت فوتبالکده