حمید استیلی سرمربیگری تیم فوتبال جوانان ایران را رد کرد
حمید استیلی سرمربیگری تیم فوتبال جوانان ایران را رد کرد

حمید استیلی، هافبک اسبق تیم ملی و مدیر پیشین تیم المپیک ایران، پیشنهاد فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم  فوتبال جوانان ایران را نپذیرفت. استیلی دلیل این امر را، مشغله کاری و عدم شناخت از تیم جوانان عنوان کرد.

حمید استیلی، هافبک اسبق تیم ملی و مدیر پیشین تیم المپیک ایران، پیشنهاد فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم  فوتبال جوانان ایران را نپذیرفت.
استیلی دلیل این امر را، مشغله کاری و عدم شناخت از تیم جوانان عنوان کرد.