چین به عنوان میزبان جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ انتخاب شد
چین به عنوان میزبان جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ انتخاب شد
کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبانی پاریس و با حضور شیخ سلمان و اینفانتینو به همراه مسئولین کشورهای عضو آغاز شد.در این کنگره چین بعنوان میزبان جام ملتهای اسیا 2023 انتخاب شد.

کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبانی پاریس و با حضور شیخ سلمان و اینفانتینو به همراه مسئولین کشورهای عضو آغاز شد.

گفتنی است،مهدی تاج نایب رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا و رییس فدراسیون فوتبال ایران در این کنگره حضور دارد.

در این کنگره چین بعنوان میزبان جام ملتهای اسیا ۲۰۲۳ انتخاب شد.