مصدومیت احتمالی رباط امید خالدی
مصدومیت احتمالی رباط امید خالدی

امید خالدی مدافع تیم فوتبال سایپا که در بازی مقابل سایپا از بازی اخراج شد در همان لحظه گویا پاشنه پایش به زمین گیر می کند و احتمال می رود که رباط صلیبی این بازیکن پاره شده باشد .   امید خالدی به تشخیص پزشک تیم درحال حاضر برای تشخیص درست این موضوع در حال […]

امید خالدی مدافع تیم فوتبال سایپا که در بازی مقابل سایپا از بازی اخراج شد در همان لحظه گویا پاشنه پایش به زمین گیر می کند و احتمال می رود که رباط صلیبی این بازیکن پاره شده باشد .

مصدومیت احتمالی رباط امید خالدی

 

امید خالدی به تشخیص پزشک تیم درحال حاضر برای تشخیص درست این موضوع در حال عزیمت به تهران است تا روند درمانی خودش را پی بگیرد.هنوز میزان مصدومیت پای این بازیکن دقیقا مشخص نشده است. امیدواریم مشکل خاصی برای این بازیکن با سابقه  تیم فوتبال سایپا به وجود نیامده باشد.