چرا در فوتبال ما تا این حد خیانت به روایت امیرکیبر وجود دارد؟!
چرا در فوتبال ما تا این حد خیانت به روایت امیرکیبر وجود دارد؟!
این خیانت به ملت و کشور است که آنچه را که میتوان در کشور تولید کرد، مورد استفاده قرار نداد و از بیرون آورد." امیر کبیر "

امیر کبیر یکی از اضلاع مثلث طلائی سه صدر اعظم بزرگ ایران و قربانیان نخبه کشی است که در کنار قائم مقام فراهانی و دکتر محمد مصدق این مثلث را ساخته اند. مثلثی که اگر فرصت حضور بیشتری داشتند شاید امروز تا این حد گرفتار چنین معضلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نبودیم.

مدتها است که دیگر از فوتبال نمی نگارم و به گونه ای سعی می کنم که خستگی و رنجی که در طی یک چهارم قرن نگاشتن و بی توجه بودن را تجربه کردم را رها کنم و همه تمرکزم را بر روی شاخه اصلی نگارشم یعنی ادبیات بگذارم اما تصاویری که امروز در صفحه دوست و همکار سابقم جناب آقای هادی عطارها دیدم من را وادار کرد که بار دیگر از فوتبال و نه از نوع فارسی که از جنس اصلی آن یعنی دریافت استعداد و زیبائی بنگارم.

هادی عطارها سال ها است که به عرصه سازندگی پای گذاشته است و هم اکنون در مجموعه ای یزدان مهر یزد به پرورش آیندگان فوتبال ایران مشغول است. نگاهی به عکس ها می کنم و از نوع ایستادن و پوزیشن و … نوجوانان آنها کیف می کنم و آنقدر این لذت زیاد است که توبه را می شکنم و از فوتبال می نویسم.

چرا در فوتبال ما تا این حد خیانت به روایت امیر کیبر وجود دارد؟ به حرف های این روزهای فوتبالمان بنگرید:

این که فلان بازیکن ۲۷ ساله فوتبال ما که قدر استعداد های خودش را ندانست و در این سن از فوتبال خداحافظی می کند و سایت شرط بندی باز می کند چه دخلی به پیشرفت فوتبال دارد؟ این که بازیکنی که فصل مشترک برانکو و کی روش بود و هیچکدام از آنها این بازیکنی که روزگاری ستاره بود را نخواستند و حالا در تیم خودش هم مازاد تشخیص داده شده و مشغول لودگی چه اهمیتی دارد؟ چرا باید سرخابی های تهرانی اسیر پروپئیچ و بودیمیر و … باشند؟ چرا این همه دنبال خریدهای خارجی هستیم و تعصب و کرکری ها آنقدر بر مربیان و مدیران ما فشار آورده که قید جوانان را بزنند و به دنبال دسته چندمی های آفریقائی و اروپای شرقی و … بروند؟ چرا تا این حد فساد و خود کم بینی داریم و…

حرفها زیادند اما به قول امیر کبیر:

اگر نیت یک ساله دارید گندم بکارید
اگر نیت ده ساله دارید درخت بکارید
و اگر نیت صد ساله دارید انسان تربیت کنید

درد فوتبالمان و شاید کل دیارمان گریزاز تربیت انسان است وقدردان سرمایه ها نیستیم.

تورج عاطف-وبسایت فوتبالکده