آیا در چنین شرایطی مربی خارجی توسعه آفرین است؟
آیا در چنین شرایطی مربی خارجی توسعه آفرین است؟
آقای سلطانی فر؛ آیا رئیس فدراسیون فوتبال درک شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد؟!

آقای سلطانی فر ؛ آیا رئیس فدراسیون فوتبال درک شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد؟! گاه باید با چوب نهیب برخی افراد را تفهیم شرایط کرد ورزش کشور با نوکر گرایی و نوکر زادگی به توسعه نمی رسد! اکنون در مواجهه با ادبیات نظم بین الملل، نوعی بی ثباتی را تجربه می کنیم و تا رسیدن به شرایط تعادل باید پول ورزش که همان پول مملکت است را مدیریت شده هزینه کرد شاید حضور مربیان خارجی نوعی ترفند سیاسی هم باشد که نشان داده شود شرایط اقتصادی کشور تا حدودی کنترل شده است! اما غالب مردم در استرس و نگرانی اقتصادی هستند و به تعبیری دخل به خرج نمی خورد!

آقای سلطانی فر ؛
اقناع افکار عمومی با صداقت و راستی امکان پذیر است بنابراین حضور مربی خارجی در فضایی که اذعان کردید  فدراسیون ها باید در هزینه ها صرفه جویی کنند هزینه تامین قراداد  ویلموتس از کجا تهیه خواهد شد؟! آیا بهتر نیست در شرایط امروز جامعه از یک مربی داخلی استفاده کنید؟!

آقای سلطانی فر ؛
بپذیرید که مردم مدافع سرزمین هستند نه تاج و ساکت و …بنابراین هوشمندی به این است که از نقطه نظر اقتصادی مردم را درک کنید و به مانند زمان جنگ اقتصادی عمل کنید.

آقای سلطانی فر؛
نگران افکار عمومی نباشید چرا که ذهن شان درگیر موضوعات اقتصادی و حیف و میل اموال ملت توسط برخی مدیران و آقازاده های شان است! سئوال مهم این است که به عنوان مثال آیا تاج و ساکت و …باعث افزایش اعتماد و باور عمومی خواهند شد؟! تعارف را کنار بگذاریم و صادقانه بپذیرید که بعد سال ها مدیریت های گوناگون در ورزش، فضای اعتماد و باورمندی کاهش پیدا کرده و برخی در جیک جیک مستان شان فکر زمستان نبوده اند و هنوز هم احساس دارند در بهار و تابستان زندگی دارند!

آقای سلطانی فر ؛
سیر از حال و قال گرسنه خبر ندارد، دارد؟! برخی مدیران جامعه ورزش سیر هستند و عادت به حضور در جایگاه های ریاست، طمع وجودشان را هم سیر نساخته است آیا باید جامعه ورزش تاوان سیر نشدن غرایز این عزیزان را بپردازد؟!

آقای سلطانی فر؛
خبر بازداشت دبیر کل کمیته ملی المپیک که از رسانه های رسمی کشور هم نشر یافت چه پیامی برای ملت دارد؟! آیا اعتماد می آفریند یا بی اعتمادی؟! کس و یا کسانی که حاضر نیستند از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در جامعه ورزش تبعیت کنند چه پیامی را به ملت مخابره می کنند؟! اگر بر این باور هستید که اینان در تنگی دست گیر هستند که ذهنیتی اشتباه ست چرا که بهترین تکیه گاه مردم سرزمین تان هستند

امید فراغت-وبسایت فوتبالکده