پرسپولیس با برانکو به قله رسید اما برانکو به دنبال تجربه جدید است!
پرسپولیس با برانکو به قله رسید اما برانکو به دنبال تجربه جدید است!
ظرفیت پرسپولیس با حضور برانکو همین بود که ارائه شد! بنابراین یک مربی حرفه ای می داند در چه زمان و مکانی باید برای حفظ دستاوردها و محبوبیت آن چه کسب کرده است خداحافظی کند.

ظرفیت پرسپولیس با حضور برانکو همین بود که ارائه شد! بنابراین یک مربی حرفه ای می داند در چه زمان و مکانی باید برای حفظ دستاوردها و محبوبیت آن چه کسب کرده است خداحافظی کند اکنون بهترین زمان خداحافظی برانکو از پرسپولیس است اگر بماند مجبور به پایین آمدن از قله فتح شده خواهد شد چرا که پرسپولیس و برانکو هم شامل قوانین صعود و سقوط خواهند بود! آن چه خواست و مطالبه هواداران است با خواست و درک شرایط برانکو متفاوت است!

پکیج سه دوره قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر باید بایگانی شود و خود را برای تجربه و چالش جدید آماده کند! اینکه هواداران انتظار داشته باشند فصل آتی هم به مانند فصول قبل برای پرسپولیس باشد انتظاری هوشمندانه نیست چرا که تیم های بزرگ نظیر سپاهان، تراکتور و استقلال به دنبال توقف این رویه پرسپولیس هستند که اتفاقی محتمل است!

برانکو تفهیم موقعیت شده و برای حفظ این عناوین و کاریزمای ایجاد شده در نزد هواداران پرسپولیس باید تجربه ای متفاوت را در باشگاه دیگر تجربه کند! بنابراین مدیریت پرسپولیس باید با هوشمندی فضاهای گوناگون را برای هواداران تشریح کند و به طرفداران پرسپولیس تفهیم شرایط کند که نمی توان همیشه در اوج بود! و اگر برانکو هم بیاید ممکن است نتایجی گرفته شود که باب میل هواداران نباشد به عنوان مثال پرسپولیس به عنوان فینالیست لیگ قهرمانان آسیا در فصل قبل، در این فصل در مرحله گروهی حذف شد! و پیام این حذف این است که ممکن است در فصل پیش رو هم نتایج سه فصل گذشته هم تکرار نشود!

نکته مهم این است که برانکو درک شرایط می کند و او هم به مانند مدیریت پرسپولیس دوست ندارد در اذهان هواداران دچار چالش شود پس سعی می کند با زبان تن فضایی ایجاد کند که مغایر با زبان ذهن باشد! اگر برانکو در پرسپولیس نماند نشات گرفته از تحلیل های فردی خود اوست! برانکو می داند که اگر پرسپولیس با هر گونه ناکامی مواجه شود اسم او فریاد خواهد شد و یک چشم هواداران همواره به دنبال حضور ایشان در پرسپولیس است!

رانکو نقطه امنی در پرسپولیس ایجاد کرده که ناکامی های آتی او نیز در باشگاه های دیگر به دوری چند ساله اش از فوتبال منجر نخواهد شد چرا که این نقطه امن به کمک او خواهد رفت! هواداران پرسپولیس به این سئوال پاسخ بدهند که  ادامه حضور برانکو اگر منجر به قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا نشود آیا قهرمانی در لیگ آنان را اغناء خواهد کرد؟! نایب قهرمان لیگ قهرمانان در فصل بعد در مرحله گروهی حذف شد اما اعتراضی از سوی هواداران صورت نپذیرفت و پیام آن این است که سقف مطالبات هواداران پرسپولیس افزایش نیافته است و شاید هم فینالیست شدن پرسپولیس را یک اتفاق غیر مترقبه می دانستند!

امید فراغت-وبسایت فوتبالکده