اختصاصی ؛ مالک باشگاه لستر سیتی : مگوایر لایق احترام زیادی است
اختصاصی ؛ مالک باشگاه لستر سیتی : مگوایر لایق احترام زیادی است
پس از انتقال هری مگوایر از لستر سیتی به منچستریونایتد مالک باشگاه لستر سیتی به تمجید از او پرداخت.

پس از انتقال هری مگوایر از لسترسیتی به منچستریونایتد مالک باشگاه لستر سیتی به تمجید از او پرداخت.

رییس باشگاه لستر سیتی :

ما قصد حفظ هری را داشتیم اما علاقه یونایتد به او بسیار شدید بود و به محض آنکه برایمان مشخص شد خود مگوایر خواهان شکل گرفتن این انتقال است، توجه خودمان را به اطمینان از خوب بودن این انتقال معطوف کردیم. او به دلیل رفتار حرفه ای و احترامی که نشان داد لایق احترام زیادی است.