اختصاصی ؛ دنیل جیمز بعد از برد مقابل چلسی : نمی توانیم با یک پیروزی مغرور شویم
اختصاصی ؛ دنیل جیمز بعد از برد مقابل چلسی : نمی توانیم با یک پیروزی مغرور شویم
ما نمی توانیم با یک پیروزی مغرور شویم. هفته اینده یک ازمون بسیار بسیار بزرگ را در ولورهمپتون پیش رو داریم.

دنیل جیمز بازیکن منچستریونایتد:

به نظرم همگی بی صبرانه منتظر بودند هر طور شده بتازند ولی نمی توانیم با یک پیروزی مغرور شویم. هفته اینده یک ازمون بسیار بسیار بزرگ را در ولورهمپتون پیش رو داریم و طبیعتا انها نشان داده اند که چقدر خوب هستند، بخصوص فصل گذشته مقابل ما، پس باید برای ان دیدار اماده شویم.

استحکام دفاعی؟ به نظرم در تمام پیش فصل ان را نشان دادیم. گلهای زیادی دریافت نکردیم. طبیعتا این بخش بزرگی از مسیر پیشرفت است، حفظ امار گل نخوردن که این کار را مقابل چلسی نیز انجام دادیم.

به نظرم موضوع اصلی حفظ ارامش بود. من در نتیجه ۳ هیچ وارد زمین شدم که طبیعتا کمی استرس مرا کاهش داد. برای من موضوع فقط ورود به زمین و لذت از فوتبال بود و اینکه اگر فرصتی کسب کردم سعی کنم و از ان استفاده کنم، که خوشبختانه اینکار را هم کردم.
فکر نمی کنم واقعا پیش بینی کرده بودید. به محض اینکه به منچستریونایتد پیوستم رویای این چنینی در سر داشتم که رخ داد. اینکه در اولین بازی رسمی خود گلزنی کنم و در اولین بازی خود در اولدترافورد ۴ هیچ پیروز شوم، خیر گمان نمی‌ کنم قابل پیش بینی بوده باشد.