اختصاصی ؛ نیمار از همیشه به بارسلونا نزدیک تر است
اختصاصی ؛ نیمار از همیشه به بارسلونا نزدیک تر است
بارسا به صورت جدی(برای نیمار) اقدام کرد چون او بارسا را بالاتر از همه چیز قرار داد. این شروع هفته بسیار مهمی است.

اشرف بن عیاد(بین اسپورت): بارسلونا به صورت جدی(برای نیمار) اقدام کرد چون او بارسا را بالاتر از همه چیز قرار داد. این شروع هفته بسیار مهمی است.

جرارد رومرو  اعلام کرد:
آبیدال و بورداس امروز رسما پیشنهاد بارسا رو تو جلسه ارائه میدن
دو حالت اولیه پیشنهاد:
بازیکن ها + پول
جذب قرضی با پرداخت پولش در تابستان فصل بعد

 

بارسلونا