اختصاصی ؛ لوکا یوویچ خرید جدید مادریدی ها به تمجید از بنزما پرداخت
اختصاصی ؛ لوکا یوویچ خرید جدید مادریدی ها به تمجید از بنزما پرداخت
بنزما مهاجم بسیار جذابی است. او تجربه بسیار بیشتری نسبت به من دارد و تلاش می کنم از او یاد بگیرم.

لوکا یوویچ خرید جدید رئال مادرید از کریم بنزما ستایش کرد:

بنزما مهاجم بسیار جذابی است. او تجربه بسیار بیشتری نسبت به من دارد و تلاش می کنم از او یاد بگیرم. یکی از بهترین چیزهای فوتبال این است که می توانید در کنار بازیکنان باتجربه بازی کنید و از آنها یاد بگیرید. همه بازیکنان از من به گرمی استقبال کردند و خیلی زود با همه صمیمی شدم. ما اغلب در رختکن در حال خندیدن هستیم.