آقای سلطانی فر اقتصاد ورزش دولتی و به خصوص فوتبال شفافیت ندارد!
آقای سلطانی فر اقتصاد ورزش دولتی و به خصوص فوتبال شفافیت ندارد!
آقای سلطانی فر اتفاق های این روزهای کشور گواه پنهان کاری های بسیار است! به همین دلیل شعار مبارزه با فساد همگانی شده است.

آقای سلطانی فر اتفاق های این روزهای کشور گواه پنهان کاری های بسیار است! به همین دلیل شعار مبارزه با فساد همگانی شده است و به نوعی فساد سیستمی شده و جامعه ورزش نیز مستثنی از این فرآیند موجود نیست! به عنوان وزیر ورزش و جوانان نسبت به هر گونه اهمال کاری مالی در زیر مجموعه تان مسئول می باشید و اگر در هر نهادی ابهام های مالی وجود داشته باشد توامان مسئول و زیر مجموعه مقصر هستند!

آقای سلطانی فر ؛ باور پذیری جامعه نسبت به مسئولان در فضای ناامنی قرار گرفته است! و به نوعی این احساس برداشت می شود که برخی مسئولان جدا از مردم با ملیتی متفاوت در عرصه مدیریت حضور دارند! و تعهد و تعلق شهروندی ندارند و به عنوان مهاجر به دنبال برداشت محصولات می باشند.

آقای سلطانی فر؛ جامعه بر این نظر شده که دست برخی مسئولان برای مسئولان دیگر رو شده است و به همین دلیل نمی توانند با فساد مبارزه کنند! به عنوان مثال تاج رئیس فدراسیون فوتبال حال و قال داورزنی را می داند! داورزنی حال و قال ساکت را می داند و این تو در تویی مانع از بروز و ظهور شفافیت ها شده است! و مانند پازلی مجبور به حمایت از همجنس های خود می باشند!

آقای سلطانی فر؛ معلوم است که برخی برای حفظ میز و صندلی قانون و متعلقات به قانون را دور می زنند! قانون بازنشستگان که سهل است قوانین الهی را نیز با زبان شان قابل توجیه می دانند! و دروغ های مصلحتی را جزئی از مصلحت های جامعه امروز بر میشمارند!

آقای سلطانی فر؛ برخی سوار …مراد شده اند و در جیک جیک مستانه اشان هستند و اصلا تصور زمستان را ندارند! آیا تا به حال این سئوال را از خود پرسیده اید که چرا برای مردم قابل باور و اعتماد نیستید؟! روی سخن شما نیستید اما به عنوان مسئول ورزش شما باید پاسخگوی عدم شفافیت های زیر مجموعه های تان باشید!

امید فراغت-وبسایت فوتبالکده