اختصاصی ؛ کیلور ناواس برای ترک رئال مادرید اقدام کرد
اختصاصی ؛ کیلور ناواس برای ترک رئال مادرید اقدام کرد
کیلور ناواس درخواست جدایی از مادریدی ها را داد.ناواس در این فصل نیمکت نشین بود و دیگر نمی خواهد در رئال بماند.

کیلور ناواس درخواست جدایی از مادریدی ها را داد. ناواس در این فصل نیمکت نشین بود و دیگر نمی خواهد در رئال مادرید بماند و امیدوار است که پیش از پایان مهلت نقل و اتقالات بتواند به تیم دیگری برود.

ناواس پس از پایان فصل گذشته هم تصمیم به ترک رئال داشت و مذاکرات جدی هم پاریسن ژرمن انجام داد اما در نهایت این انتقال نهایی نشد. با این حال نشریه مارکا مدعی شده که احتمال پیوستن ناواس به پی اس جی هنوز وجود دارد.