اختصاصی ؛ تیمو ورنر قراردادش را تا سال ۲۰۲۳ تمدید کرد
اختصاصی ؛ تیمو ورنر قراردادش را تا سال ۲۰۲۳ تمدید کرد
رسانه های آلمان از مدت ها قبل پیش بینی کرده بودند که این بازیکن پس از پایان قراردادش به صورت بازیکن آزاد به بایرن مونیخ می پیوندد.

باشگاه لایپزیش به صورت رسمی قرارداد تیمو ورنر را تا ۲۰۲۳ تمدید کرد.

رسانه های آلمان از مدت ها قبل پیش بینی کرده بودند که این بازیکن پس از پایان قراردادش به صورت بازیکن آزاد به بایرن مونیخ می پیوندد اما مسئولان لایپزیش از یک سو و عدم اقدام بایرنی ها برای خرید ورنر در این تابستان، باعث شد سرانجام این بازیکن به امضا قرارداد جدید تن دهد.

ورنر پس از تمدید قراردادش در مصاحبه با وبسایت رسمی باشگاه گفت:

من از تمدید قراردادم با لایپزیش خوشحالم. البته تمدید قراردادم روند بسیار طولانی را طی کرد ولی من می خواستم مطمئن شوم که می توانم مراحل بعدی پیشرفتم را در اینجا سپری کنم. برای تصمیمات صحیح باید زمان بیشتری نیاز دارید. اکنون می توانم به صورت کامل روی این فصل تمرکز داشته باشم.