نمایش “عشق” در همدردی با انریکه!
نمایش “عشق” در همدردی با انریکه!
بیل شنكلی سرمربی افسانه ای لیورپول: " فوتبال فراتر از مرگ و زندگی است ".

بی گمان این نقطه نظر مشهور بیل شنکلی سرمربی افسانه ای لیورپول را شنیده اید که معتقد است ” فوتبال فراتر از مرگ و زندگی است “. شاید عده ای این جمله را نقطه نظر یک ” دیوانه فوتبال ” بدانند اما بسیاری از عاشقان فوتبال معتقدند اگر عشق را از این ورزش بگیریم چیزی نخواهد داشت جز لگد زدن چند نفری به توپ!

نقطه نظر افراط گونه شنکلی می تواند تعریفی رمانتیزم از فوتـبال باشد. تنها چند روزی از مرگ دختر ٩ ساله لوئیز انریکه بازیکن سابق تیم های اسپورتینگ خیخون و رئال مادرید و بارسلونا و سرمربی اسبق تیم های رم و سلتاویگو و بارسلونا و تیم ملی اسپانیا بر اثر ابتلا به سرطان استخوان می گذرد. غم بزرگ برای هر شخصی که عاشقانه داشتن فرزندی را نجوا می کند و این روزها جهان فوتبال تحت تاثیر این واقعه به بهانه های مختلف عشق و همدردی خود را با یکی از فرزندان پر افتخارش ابراز می کند و شب گذشته در دربی دلا کاپیتاله که یکی از حساس ترین دربی های جهان ما بین رم و لاتزیو است تماشاگران رم از یاد سرمربی سال های ٢٠١١ تا ٢٠١٣ خود غافل نشدند و با بر افراشتن پلاکاردهایی با لوییز انریکه همدردی کردند.

حرکت زیبای تماشاچیان رم به همه آن هایی که فوتبال را دوست دارند و حتی حاضرند ملقب به “دیوانه فوتـبال ” باشند یادآوری کرد عاشق فوتبال بودن چه معنایی دارد. در فوتـبال عشق و تلاش و همکاری و هم باشگاهی بودن حرمت دارد و قرار نیست همه تلاش های فوتبال در کسب جام و افتخار محدود شوند.

فوتـبال پدیده ماندنی است زیرا چیزی فراتر از لگد زدن به توپ بوده و به قول بیل شنکلی والاتر لز مرگ ى زندگی است که نگارنده به آن لقب “عشق” را می دهد. اگر یک عاشق و یا به بیانی یک دیوانه فوتبال هستیم باید با مفاهیم اصلی آن دوستی کنیم.

فوتـبال همراه با تحقیر و تنفر و زشتی لیاقت آن را ندارد که با نقطه نظر بیل شنکلی تعریف و اصولا ورزش و فوتبال نامیده شود. این جمله مشهور “اگر از فوتـبال عشق را بگیریم چیزی جز لگد زدن به توپ از آن باقی نمی ماند” کلید فوتبالی است که چند دهه به دیوانگی با آن بالیدیم. میدان فوتبال با همه تغییرات آن از یک ورزش به صنعت و تجارت جائی برای همدلی و دوستی و عشق و دوری از نفرت و خام اندیشی ها است این مفاهیم دهه ها است همراه با فراز و نشیب ها با فوتـبال بوده و امید نسل جوان عاشق فوتبال بدانند که مفاهیم اصلی فوتبال چیست و به آن پایبند باشند.

تورج عاطف-وبسایت فوتبالکده