اختصاصی ؛ ماتا : حریفان فوتبال بهتری ارائه می دهند و جام ها را کسب می کنند
اختصاصی ؛ ماتا : حریفان فوتبال بهتری ارائه می دهند و جام ها را کسب می کنند
به نظر من زمانی که باشگاه و مربی ابراز کردند که فرآیند بازسازی باشگاه زمان خواهد برد منظور زمانی بسیار طولانی نیست و بر این امر باور داریم.

خوان ماتا بازیکن منچستریونایتد از آینده تیم گفت :

به نظر من زمانی که باشگاه و مربی ابراز کردند که فرآیند بازسازی باشگاه زمان خواهد برد منظور زمانی بسیار طولانی نیست و بر این امر باور داریم. این باشگاه دائم در حال برد است و مربی ما به عنوان بازیکن عناوین بسیاری را در یونایتد کسب کرده است. من نیز چندین جام کسب کرده ام و کسب جامی مهم با یونایتد در ذهن من جای دارد. باور دارم که می توانیم این امر را محقق سازیم، آگاه هستیم که تیم های دیگر فوتبال خوبی ارائه می کنند و اکنون در آخرین برهه از حرفه فوتبالی خود، کسب پیروزی مهم ترین چالش من است.

حقیقت همین است، حریفان فوتبال بهتری ارائه می دهند و جام ها را کسب می کنند. بازیکن منچستریونایتد بودن اتفاق بسیار خاصی است و اگر در باقی دوران خود در این تیم جامی را کسب کنم، ارزش این همه صبر را خواهد داشت.