اختصاصی ؛ جیمز : سبک بازی من این است که توپ را گرفته و به سرعت به جلو برانم
اختصاصی ؛ جیمز : سبک بازی من این است که توپ را گرفته و به سرعت به جلو برانم
جیمز بازیکن منچستریونایتد گفت : زمانی که به یونایتد پیوستم اکثرا به من گفتند خودت باش و در غیر این صورت تقلید تو هیچ فایده ای ندارد.

جیمز بازیکن منچستریونایتد گفت:

زمانی که به منچستریونایتد پیوستم اکثرا به من گفتند ‘خودت باش و در غیر این صورت تقلید تو هیچ فایده ای ندارد. تو برای یک دلیل خاص اینجا هستی’. به نظر من سبک بازی من این است که توپ را گرفته و به سرعت به جلو برانم، این بازی من است و از آن دست نخواهم کشید.

برخی اوقات ناامید می شوم، برای مثال زمانی که از پنج تلاش خود در چهار مورد توپ را از من می ربایند اما افراد بسیاری به من گفته اند تنها به راه خود ادامه دهم بنابراین این تنها کاری است که سوای اتفاقات بازی همیشه انجام خواهم داد.