سرمربیان موقت گل گهر مشخص شدند
سرمربیان موقت گل گهر مشخص شدند
سعید پورفریدونی به همراه مجتبی جباری تا تعیین وضعیت سرمربی تیم راتمرین می دهند.

سعید پورفریدونی که دارای مدرک B آسیااست و سابقه هدایت تیم جوانان گل گهر برعهده دارد به همراه مجتبی جباری تا تعیین وضعیت سرمربی تیم ٬ بازیکنان گل گهر را در لیگ برتر تمرین می دهند.

شنیده ها حاکی از آن است که اعضای کادرفنی به جز پور فریدونی و جباری اجازه ورود به سر تمرین را ندارند.