اختصاصی ؛ برباتوف : رونالدو و یا مسی هم در یونایتد با مشکل مواجه می شوند
اختصاصی ؛ برباتوف : رونالدو و یا مسی هم در یونایتد با مشکل مواجه می شوند
زمانی که دو مهاجم اصلی خود را به فروش می رسانید باید حداقل یک مهاجم دیگر به تیم اضافه کنید. همگان از نیاز یونایتد به یک مهاجم مطلع هستند.

برباتوف بازیکن سابق منچستریونایتد:

زمانی که زلاتان به یونایتد پیوست ۳۴ ساله بود و هیچ مشکلی در تطابق با تیم پیدا نکرد. ماندژوکیچ نیز در چنین سنی قرار دارد و امیدوارم درصورت جذب وی تاثیری همانند با تاثیر زلاتان را داشته باشد. به نظر من تجربه او نکته مثبتی است.

زمانی که دو مهاجم اصلی خود را به فروش می رسانید باید حداقل یک مهاجم دیگر به تیم اضافه کنید. همگان از نیاز یونایتد به یک مهاجم مطلع هستند.

بازیکن سابق منچستریونایتد افزود:

در حال حاضر یونایتد به عنوان یک تیم خلق موقعیت نمی کند. در این مورد کیفیت بازیکنان مهم نیست، حتی اگر رونالدو و یا مسی نیز باشید ممکن است در حال حاضر در تیم فعلی یونایتد با مشکل مواجه شوید زیرا بازیکنان به عنوان یک تیم کار نمی کنند.