عکس ؛ آقای اینجنت علیه استقلال
عکس ؛ آقای اینجنت علیه استقلال
مدیربرنامه‌های گری هوپر گزینۀ مدنظر باشگاه استقلال در فضای مجازی دست به افشاگری زد.

گری هوپر ستارۀ بریتانیایی که قرار بود در هفتۀ جاری قراردادش با استقلال رسمی شود؛ به طور رسمی انتقالش به این تیم بنا به دلایلی نظیر داشتن تابعیت رژیم اشغالگر قدس توسط مدیربرنامه‌های وی، لغو شد تا رسماً خط حملۀ آبی‌ها تقویت نشود.

 

در همین راستا مدیربرنامه‌های هوپر در فضای مجازی دست به افشاگری زد و به شرح زیر افشاگری کرد:

گری هوپر