عکس ؛ توهین های نژاد پرستانه، اینبار در قرن ۲۱ میلادی!
عکس ؛ توهین های نژاد پرستانه، اینبار در قرن ۲۱ میلادی!
در جریان دیدار هلاس ورونا و برشا در هفته یازدهم سری آ که با برتری 2-1 هلاس ورونا به پایان رسید، ماریو بالوتلی دوباره مورد هجوم شعارهای نژادپرستانه قرار گرفت.

در دقیقه ۵۴ بازی با هلاس ورونا سرانجام کاسه صبر سوپر ماریو از شعارهای نژادپرستانه هواداران تیم میزبان لبریز شد. او درحالیکه در گوشه زمین، توپ را در اختیار داشت، آنرا گرفت و به سمت هواداران شوت کرد و انگشت وسط خود را به آنها نشان داد. بالوتلی سپس زمین بازی را برای چند دقیقه ترک کرد. داور طبق مقررات، این دیدار را متوقف کرد تا جو آرام شود. سرانجام با درخواست بازیکنان هلاس ورونا از هواداران خود و اعلام بلندگوی ورزشگاه مبنی بر اینکه با تداوم شعارها، بازی به طور کامل متوقف می شود، هواداران تیم میزبان آرام شدند. با درخواست بازیکنان هر دو تیم، بالوتلی به زمین برگشت و بازی ادامه پیدا کرد. این دیدار در نهایت با برتری ۲-۱ هلاس ورونا خاتمه یافت. بالوتلی تک گل تیمش را در دقیقه ۸۵ به ثمر رساند.

سوپر ماریو

سوپر ماریو