عکس؛ حرکت غرور آفرین پس از پیروزی مقابل غول آمریکایی
عکس؛ حرکت غرور آفرین پس از پیروزی مقابل غول آمریکایی
امیر علی اکبری قهرمان MMA ساعاتی پیش حریف آمریکایی‌اش را کمتر از ده دقیقه شکست داد. قهرمان سابق کشتی پس از پیروزی با پرچم ایران و سربند حیدر کرار دور افتخار زد.

امیر علی اکبری قهرمان MMA ساعاتی پیش حریف آمریکایی‌اش را کمتر از ده دقیقه شکست داد. قهرمان سابق کشتی پس از پیروزی با پرچم ایران و سربند حیدر کرار دور افتخار زد.

امیر علی اکبری