عکس ؛ آمادگی بدنی فوق‌العاده دختر ایرانی
عکس ؛ آمادگی بدنی فوق‌العاده دختر ایرانی
مائده رضائی بانوی موی‌تای کارِ ایران در وزن 45- کیلوگرم می‌باشد. او به‌تازگی توانست در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان صاحب مدال طلا شد.

مائده رضائی بانوی موی‌تای کارِ ایران در وزن ۴۵- کیلوگرم می‌باشد. او به‌تازگی توانست در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان صاحب مدال طلا شد.

مائده رضائی

مائده رضائی

گفتنی است رضایی برای مسابقات جهانی تایلند نیز از طرف ایران اعزام شده است.