عکس ؛ زیباترین ورزشکار زن ایرانی
عکس ؛ زیباترین ورزشکار زن ایرانی
صدیق در چند رشتۀ ورزشی دیگر مانند سوارکاری، و خلبانی نیز سابقۀ فعالیت دارد و همچنین سابقه قهرمانی در رقابت‌های اتومبیل‌رانی رالی بانون و سوارکاری بانوان ایران را در کارنامه دارد.

لاله صدیق در رشتۀ اتومبیلرانی فعالیت می‌کند و از بانوان موفق ورزش ایران در سال‌های گذشته به حساب می‌‌آید. البته صدیق در چند رشتۀ ورزشی دیگر مانند سوارکاری، و خلبانی نیز سابقۀ فعالیت دارد و همچنین سابقه قهرمانی در رقابت‌های اتومبیل‌رانی رالی بانون و سوارکاری بانوان ایران را در کارنامه دارد.

لاله صدیق

لاله صدیق