عکس ؛ بانوی شناگر مطرح ایران را بهتر بشناسید
عکس ؛ بانوی شناگر مطرح ایران را بهتر بشناسید
خانم سپهری دارندۀ چندین عنوان قهرمانی در نجات غریق و شنا در ایران بوده و اکنون دانشجوی رشتۀ فیزیولوژی تربیت بدنی است. وی همچنین مدال طلا و نقرۀ آسیایی در رشتۀ کایاک را نیز کسب کرده است.

خانم  افسانه سپهری متولد تیرماه ۱۳۷۰ در  کرمانشاه است. وی به مدت ۲۰ سال در رشتۀ قایقرانی فعالیت دارد و عضو تیم ملی قایقرانی ایران نیز می‌باشد.

افسانه سپهری

خانم سپهری دارندۀ چندین عنوان قهرمانی در نجات غریق و شنا در ایران بوده و اکنون دانشجوی رشتۀ فیزیولوژی تربیت بدنی است. وی همچنین مدال طلا و نقرۀ آسیایی در رشتۀ کایاک را نیز کسب کرده است.