عکس ؛ آشنایی با دختر افتخار آفرین اسکیت سوارمان
عکس ؛ آشنایی با دختر افتخار آفرین اسکیت سوارمان
خانم لواسانی لیسانس رشتۀ معماری است. وی مدال نقرۀ مسابقات آسیایی را نیز در فهرست افتخارات فردی خود دارا می‌باشد.

سارینا لواسانی متولد آبان ۱۳۷۲ در تهران، عضو تیم ملی اسکیت هنری ایران می‌باشد. وی در این رشتۀ ورزشی ۱۵ سال سابقۀ فعالیت دارد

سارینا لواسانی

خانم لواسانی لیسانس رشتۀ معماری است. وی مدال نقرۀ مسابقات آسیایی را نیز در فهرست افتخارات فردی خود دارا می‌باشد.