عکس ؛ با دارنده مدال کشتی زنان بیشتر آشنا شوید
عکس ؛ با دارنده مدال کشتی زنان بیشتر آشنا شوید
ملیحه فضلی بانوی ایرانی در دو رشتۀ ووشو و کشتی آلیش سه مدال جهانی کسب کرده است. این بانوی ایرانی در ووشو دو مدال طلای جهان و در کشتی آلیش مدال برنز جهان بدست آورده است.

ملیحه فضلی بانوی ایرانی در دو رشتۀ ووشو و کشتی آلیش سه مدال جهانی کسب کرده است. این بانوی ایرانی در ووشو دو مدال طلای جهان و در کشتی آلیش مدال برنز جهان بدست آورده است.

ملیحه فضلی