عکس ؛ با عضو تیم ملی والیبال بانوان ایران بیشتر آشنا شوید
عکس ؛ با عضو تیم ملی والیبال بانوان ایران بیشتر آشنا شوید
فرزانه زارعی عضو تیم ملی والیبال بانوان ایران و باشگاه ذوب‌آهن با شمارۀ 12 در مسابقات حضور پیدا می‌کند. فرزانه زارعی هوادار دو آتیشۀ استقلال است.

فرزانه زارعی عضو تیم ملی والیبال بانوان ایران و باشگاه ذوب‌آهن با شمارۀ ۱۲ در مسابقات حضور پیدا می‌کند. فرزانه زارعی هوادار دو آتیشۀ استقلال است.

فرزانه زارعی