دیگو کاستا سه ماه از میادین دور می ماند !
دیگو کاستا سه ماه از میادین دور می ماند !
دیگو کاستا ستاره برزیلی اسپانیایی اتلتیکو مادرید به زودی تحت عمل جراحی قرار گرفت و سه ماه به دور از میادین ورزشی خواهد ماند.

دیگو کاستا ستاره اتلتیکو یکی از بدترین مقاطع فوتبالی خود را پشت سر می گذارد. جدای از ناکامی های او در گلزنی برای روخی بلانکو در هفته های اخیر، او مدتی است که از مشکل فتق رنج می برد و باعث شده تا حتی نتواند در تمرینات نیز به صورت منظم حاضر باشد و بتواند پا به پای هم تیمی های خود به کار با توپ بپردازد.

کاستا درون زمین با مشکل گلزنی مواجه است و در تمرینات نیز نمی تواند بدون درد به کار با توپ بپردازد و این موضوع برای او به یک رنج و عذاب روزانه بدل شده بود.

هم تیمی ها و اطرافیان کاستا در مورد او می گویند که یک شکنجه روزانه را تحمل می کند. در نهایت او تصمیم گرفت که تن به جراحی بدهد و به گفته پزشکان این جراحی او را سه ماه به دور از میادین نگاه خواهد داشت. در واقع این تنها راه نجات کاستا از درد و رنج روزانه است.

شماره ۱۹ اتلتیکو برای مشاوره با پزشک تیم ملی برزیل به زادگاهش سفر کرد؛ اتفاقی که طبعا نارضایتی اتلتیکو را به دنبال داشت چرا که این حرکت کاستا نشانه نوعی بی اعتمادی به پزشکان باشگاه است. در هر صورت کاستا که سال گذشته زیر نظر پزشک تیم ملی برزیل پای خود را عمل کرد، روز گذشته به اسپانیا برگشت و احتمال می رود که امروز تاریخ جراحی او مشخص شود.

این جراحی قطعا در مادرید صورت خواهد گرفت و باعث می شود که کاستا حداقل تا ماه فوریه ۲۰۲۰ به دور از میادین باشد و اگر همه چیز خوب پیش برود، این شانس وجود دارد که از اوایل فوریه بدون مشکل به تمرینات برگردد و کار با توپ بپردازد.