میلیتو : مسی و لائوتارو آرژانتین را به سمت قهرمانی میبرد !
میلیتو : مسی و لائوتارو آرژانتین را به سمت قهرمانی میبرد !
میلیتو معتقد است که لیونل مسی و لائوتارو مارتینز به قدری باهم هماهنگ هستند که می توانند تیم ملی آرژانتین را در جاده موفقیت و به سمت قهرمانی هدایت کنند.

ملیتو اعتقاد دارد که بین لیونل مسی و لائوتارو مارتینز یک هماهنگی ذاتی وجود دارد و این زوج می توانند آرژانتین را به موفقیت های زیادی در آینده نزدیک هدایت کنند. او معتقد است که این نوع هماهنگی بین مهاجمان بزرگ یک امر طبیعی است و فوتبالیست های مطرح معمولا مشکلی برای  تطابق با سبک بازی یکدیگر ندارند.

میلیتو در این رابطه گفت:

« هماهنگی بین مسی و مارتینز طبیعی است. واضح است که بین این دو رابطه خوبی نیز وجود دارد. بازیکنان بزرگ خیلی خوب می توانند با سبک بازی یکدیگر خود را تطبیق دهند.«

 

میلیتو که سال ۲۰۱۰ با اینتر فاتح سه گانه شد، ادامه داد:

« نمی دانم اخبار علاقه بارسا به مارتینز تا چه اندازه صحت دارند ولی چنین علاقه ای طبیعی است. با این حال می دانم که لائوتارو از بازی برای اینتر خوشحال و راضی است.