مدافع سابق پرسپولیس مربی امیدهای این تیم شد
مدافع سابق پرسپولیس مربی امیدهای این تیم شد
سپهر حیدری، مدافع سابق پرسپولیس به عنوان سرمربی جدید تیم امید‌های این باشگاه انتخاب و مشغول به کار شد.

سپهر حیدری، مدافع سابق پرسپولیس به عنوان سرمربی جدید تیم امید‌های این باشگاه انتخاب و مشغول به کار شد.

پیش از این اسماعیل حلالی این سمت را بر عهده داشت ولی با تصمیم مسئولان تیم‌های پایه پرسپولیس این مسئولیت به سپهر حیدری واگذار شد.