امید فراغت ؛ بهترین مقالات امید فراغت نویسنده ی ورزشی در وبسایت فوتبالکده | وب سایت ورزشی فوتبالکده
دوشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۸ Monday, 20 January , 2020
  • در قبال AFC خطای محاسباتی نکنید! ۳۰ دی ۱۳۹۸

    چند تذکر در قبال تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا
    در قبال AFC خطای محاسباتی نکنید!

    گناه‌مان چیست و گناه آنان چیست؟ چرا مجامع بین‌المللی در زمینه ظلم‌ستیزی کمتر همراهی می‌کنند؟!

آورده فوتبال برای تاج و ساکت و هیات همراه شان چیست؟! ۰۶ آذر ۱۳۹۸

آیا تاج و ساکت رفیق نانی فوتبال اند؟! آورده فوتبال برای تاج و ساکت و هیات همراه شان چیست؟!

آقای سلطانی فر، بانوان که به قفس شیر و پلنگ و گرگ نمی روند! ۱۸ مهر ۱۳۹۸

نقدی بر دیوار کشی بخش بانوان ورزشگاه آزادی آقای سلطانی فر، بانوان که به قفس شیر و پلنگ و گرگ نمی روند!

آقای سلطانی فر اقتصاد ورزش دولتی و به خصوص فوتبال شفافیت ندارد! ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

نقدی منصفانه بر عملکرد وزیر ورزش آقای سلطانی فر اقتصاد ورزش دولتی و به خصوص فوتبال شفافیت ندارد!

کاش بدانید که فدراسیون فوتبال میراث آبا و اجدادی تان نیست! ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
نقدی بر حضور ساکت در فوتسال

کاش بدانید که فدراسیون فوتبال میراث آبا و اجدادی تان نیست!

آقای تاج، ساکت چه آورده ای برای تان دارد که فهم و شعور خرد عمومی فوتبال را به دایره ارتباطی خودتان تقلیل داده اید؟!

پرسپولیس با برانکو به قله رسید اما برانکو به دنبال تجربه جدید است! ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
برانکو به دنبال تجربه جدید در باشگاه دیگر بود!

پرسپولیس با برانکو به قله رسید اما برانکو به دنبال تجربه جدید است!

ظرفیت پرسپولیس با حضور برانکو همین بود که ارائه شد! بنابراین یک مربی حرفه ای می داند در چه زمان و مکانی باید برای حفظ دستاوردها و محبوبیت آن چه کسب کرده است خداحافظی کند.

چرا دولت باید دست از سر فوتبال بردارد، مگر پول فوتبال را دولت نمی پردازد؟! ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
آقای تاج، گلایه تان از دولت بی انصافی ست!

چرا دولت باید دست از سر فوتبال بردارد، مگر پول فوتبال را دولت نمی پردازد؟!

آقای تاج زیر چتر حمایت چه اشخاص و نهادهایی مسئول شده اید؟! و در شرایط حال حاضر از چه نهادهایی فرمان می برید؟!

آیا در چنین شرایطی مربی خارجی توسعه آفرین است؟ ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
در بی ثباتی اقتصادی مربی خارجی توسعه آفرین است؟!

آیا در چنین شرایطی مربی خارجی توسعه آفرین است؟

آقای سلطانی فر؛ آیا رئیس فدراسیون فوتبال درک شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد؟!