استقلال ۲-۰ پارس جنوبی ؛ آبی ها در کورس مدعیان کسب سهمیه آسیایی | وب سایت ورزشی فوتبالکده
استقلال ۲-۰ پارس جنوبی ؛ آبی ها در کورس مدعیان کسب سهمیه آسیایی

استقلال تهران با نمایشی برتر نسبت به پارس جنوبی موفق به کسب پیروزی در جم شدند تا به کورس مدعیان کسب سهمیه آسیایی برگردند.