والیبال ؛ کلیپی از بچه های ایرانی که فدراسیون جهانی والیبال آن را منتشر کرد | وب سایت ورزشی فوتبالکده
پسربچه های والیبالیست ایرانی تحسین فدراسیون جهانی را برانگیختند!

کلیپی از بچه های ایرانی که فدراسیون جهانی والیبال آن را منتشر کرد را برای شما آماده کرده ایم.


گفتنی است فدراسیون جهانی والیبال در صفحه رسمی خود این فیلم از بازی والیبال کودکان در قائنات را با عنوان “دوستی واقعی” بازنشر کرده است.


** به روزترین ویدئوهای ورزشی را در فوتبالکده دنبال کنید **