کلیپی از تهدید بازیکن فوتسال با اسلحه در حال پنالتی زدن ؛ فوتبالکده | وب سایت ورزشی فوتبالکده
تهدید بازیکن فوتسال با اسلحه در حال پنالتی زدن!

کلیپی جالب از تهدید بازیکن فوتسال با اسلحه در حال پنالتی زدن را برای شما آماده کرده ایم.


بازیکنی که در حال پنالتی زدن بود، ناگهان به یک تهدید جدی رو برو می شود و یکی از تماشاگران با اسلحه به سمت او آمده و از بازیکن می خواهد تا پنالتی را خراب کند. فوتسالیست بخت برگشته نیز برای دفاع از جان خود مجبور به خراب کردن پنالتی می شود!


** به روزترین ویدئوهای ورزشی را در فوتبالکده دنبال کنید **