کیارا پاپا ؛ خواندن شعر سعدی توسط کیارا پاپا ، خواننده زن ایتالیایی ؛ وب سایت فوتبالکده | وب سایت ورزشی فوتبالکده
خواندن شعر سعدی توسط کیارا پاپا

کلیپ خواندن شعر سعدی توسط کیارا پاپا ، خواننده زن ایتالیایی


شاید در نگاه اول سعدی و کیارا پاپا هیچ نقطه مشترک نداشته باشند اما ادبیات و شعر و موسیقی و از همه مهمتر همدلی توانسته است این دو شاعر ایرانی و خواننده ایتالیایی و در کل دو ملت ایتالیا و ایران را که بیشتر ین صدمات را از ویروس کرونا را در جهان تا این لحظه داشتنه اند را به هم وصل کند.کیاراپاپا شعر مشهور سعدی را می خواند و ما را وادار به اندیشیدن به آن می کند
بنی آدم اعضای یکدیگرند( یک پیکرند) که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی


** متن کامل خبر **