واتفورد ؛ کلیپی جالب از سوتی تاریخی بازیکن واتفورد در حین بازی ؛ فوتبالکده | وب سایت ورزشی فوتبالکده
سوتی عجیب بازیکن واتفورد در حین بازی!

کلیپی جالب از سوتی عجیب بازیکن واتفورد را برای شما آماده کرده ایم.


بازیکن تیم فوتبال واتفورد که در موقعیت گلزنی بود، درست در حال شوت زنی با صدایی که از پشت سر می شنود، توپ را رها می کند؛ با این خیال که بازیکن خودی از پشت سر توپ را وارد دروازه می کند! اما غافل از این بود که این کلک بازیکن حریف برای دور کردن خطر از دروازه خودی بود!


** به روزترین ویدئوهای ورزشی را در فوتبالکده دنبال کنید **